Nazwa usługi: Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Podanie o wydanie zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego należy sporządzić własnoręcznie i złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  • Dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1806