Alfabetyczna lista usług

Z

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zgoda na trwałe zainwestowanie na gruncie gminy lub skarbu państwa

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Zwrot opłaty skarbowej

wyników