Lista spraw

Zarejestrowanie psa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zarejestrowanie psa

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w postaci elektronicznej o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów