Nazwa usługi: Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749, z późn. zm.)
Ustawa
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015r., poz. 2355)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ nie figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
  • Poświadczenie dokonania opłaty skarbowej
   
Opłaty: 17 zł
   
Czas realizacji: Do 7 dni
   
Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy wydania zaświadczenia organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 634