Nazwa usługi: Zwrot opłaty skarbowej
   
Kogo dotyczy: Obywatele, którzy uiścili opłatę skarbową za czynność urzędową, która nie została dokonana.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r., Nr 187, poz. 1330)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o zwrot opłaty skarbowej z załączonym dowodem wpłaty (skan)
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Załatwienie sprawy wymagającej postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej zwrotu nadpłaty służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 634