Nazwa usługi: Zgoda na trwałe zainwestowanie na gruncie gminy lub skarbu państwa
   
Kogo dotyczy: - Przedsiębiorca przesyłowy
- Osoba fizyczna
- Osoba prawna
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o trwałe zainwestowanie w gruncie
  • Mapa z zaznaczonym przebiegiem inwestycji
  • Istnieje możliwość żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie prowadzonego postępowania
   
Opłaty: Brak
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 635