Nazwa usługi: Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobów prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998r., Nr 136, poz. 884, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1471, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Podanie o wydanie zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego należy sporządzić własnoręcznie i złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  • Dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu
   
Opłaty: 24 zł
   
Czas realizacji: Do 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 635