Najpopularniejsze usługi

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zwrot opłaty skarbowej

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

wyników